nieuwe intendant van festival van vlaanderen brussel

Joost Fonteyne benoemd als intendant van Festival van Vlaanderen Brussel.

Vanaf 15 juli 2020 zal Joost Fonteyne aangesteld worden als intendant van Festival van Vlaanderen Brussel. In deze rol neemt hij een deel van de taken van Greet De Grave over die tot nog toe de leiding van het festival had. Greet heeft er voor geopteerd haar carrière een nieuwe wending te geven. De raad van bestuur betoont haar dank en erkentelijkheid en wenst Greet van ganser harte veel succes met haar nieuwe uitdagingen.

Er is een nieuwe episode aangebroken in de geschiedenis van het festival, die rekening houdende met de huidige omstandigheden, ook nieuwe wegen zal uitstippelen om het succesverhaal, dat mede door Greet tot stand gebracht werd, verder te zetten.

Joost Fonteyne engageert zich om in samenwerking met vitale partners de organisatie verder uit te bouwen. Hij zet met het team prioritair in op de realisatie van een sterk Klarafestival en werkt toekomstgericht innovatieve projecten uit die een ruim en divers publiek aanspreken. Joost Fonteyne deed ervaring op bij o.m. Happy New Ears, Festival van Vlaanderen Kortrijk en Wilde Westen. Hij is sinds 1 november 2019 artistiek directeur van Klarafestival.
 

Laatste nieuws

Laatste concerten

No results found